I mirëpritur!

Votëmatësi është një aplikacion kompjuterik për kontrollimin e preferencave të votuesve në zgjedhjet parlamentare të vitit 2011 në Maqedoni. Votëmatësi është dizajnuar ashtu që qytetarët/qytetaret, duke u përgjigjur në 54 pyetje në versionin e plotë, gjegjësisht në 31 pyetje (në versionin më të shkurtër) të pyetësorit, të ndara në 8 fusha, ta kontrollojnë shkallën e përputhjes së mendimit të tyre me mendimin e partive politike në Maqedoni.

Captcha is OFF.